Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Pierwszy piątek

Spryciarz

05/11/11 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jak to jest z tą łaską od Boga? Ciągle ją otrzymujemy, wciąż na nowo odziewamy się w szatę łaski. Każda spowiedź jest cudownym oczyszczeniem. I tym razem Pan nam darował nasze grzechy. Byliśmy dłużnikami względem Niego, a On nam darował cały ten dług. Zgrzeszyliśmy, popełniliśmy wiele niegodziwości – chociażby tylko w swych myślach. On jednak cały nam ten dług darował. Jesteśmy pełni szczęścia. I chociaż wiemy, że jesteśmy słabi, że znów ulegniemy naszym słabościom, to jednak jesteśmy szczęśliwi. I właśnie te chwile szczęścia z tego powodu, że jesteśmy obdarowani łaską, powinny nas pobudzać do miłości względem Boga i bliźniego.