Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
OD REDAKCJI

Od redakcji

22/02/11 ks. Maciej K. Kubiak
W styczniu 2011 roku wszedł na ekrany polskich kin francuski film pt. Ludzie Boga. Opowiada on o ostatnich latach życia trapistów, zamordowanych w Algierii w 1996 roku. Wobec narastającego terroru mnisi stają przed dylematem: wyjechać czy zostać? Muszą podjąć tę decyzję grupowo. Obie ewentualności niosą za sobą określone konsekwencje. Każdy z mnichów podejmuje decyzję na podstawie przesłanek osobistych, politycznych i duchowych, szukając odpowiedzi w głębi swej duszy i sumienia.

 

 Napięcie wynikłe z tego dylematu przesyca codzienne życie w klasztorze – zarówno jego praktyczne jak i duchowe aspekty – w coraz większym stopniu. Mnisi są silnie związani z mieszkańcami okolicznych wsi, starają się działać w duchu pokoju i miłosierdzia, przeciwstawiając te wartości przemocy, która zapanowała w kraju. Przez wiele dni refleksji i modlitwy mnisi dojrzewają do podjęcia wspólnej decyzji. W końcu bez żadnego zewnętrznego przymusu każdy z nich decyduje się na pozostanie w klasztorze pomimo grożącego im śmiertelnego niebezpieczeństwa. Podejmują jednomyślnie decyzję, która była szalenie ważna dla mieszkańców wioski. Liczba osób, które kochały tych mnichów była większa niż tych, którzy ich zamordowali... Mnisi z Tibhirine w Górach Atlas w Algierii zostali uprowadzeni nocą z 26 na 27 marca 1996 roku. Dwa miesiące później znaleziono ich ciała. Pięćdziesiąt sześć dni uwięzienia a także moment ich śmierci okryte są tajemnicą. Christian, Luc, Christophe, Michel, Bruno, Paul, Célestin – ludzie Boga…
Wszyscy w pewien sposób jesteśmy ludźmi Boga – przez Niego stworzonymi i przez Niego odkupionymi. Ludzie Boga – tak mówimy często o osobach duchownych, konsekrowanych, jak również o tych, którzy głoszą słowo Boże. Ludzie Boga – posłani w Duchu Świętym, aby głosić Boże słowo całemu światu. Trapiści z Tibhirine głosili słowo Boże mieszkańcom muzułmańskiej w większości Algierii. Potwierdzali to słowo swoim życiem i wielką miłością okazywaną okolicznym mieszkańcom przez kilka lat. Ostatecznie świadectwo złożyli poprzez swoją męczeńską śmierć. Nie wiemy jakiej ofiary i jakiego świadectwa zażąda od nas Pan Bóg. Dzisiaj chce, abyśmy byli zwiastunami Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, pragnie, abyśmy byli Jego ludźmi… Pamiętajmy o tym, podejmując kolejne zadania duszpasterskie i kaznodziejskie, które w nadchodzącym okresie Wielkiego Postu staną przed nami.
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.