Polecamy
1 Niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Jak przeżyć czas pasyjny?

10/03/16 ks. Wojciech Płoszek
Z Bożą łaską wkroczyliśmy w kolejny czas pasyjny. Czy będzie to dla nas czas wyjątkowy? Czy będzie się czymś różnił od pozostałych dni w roku? Mówimy, że pasja jest okresem wyciszenia i przygotowania na przyjęcie tego największego daru w historii ludzkości jakim była krzyżowa ofiara Chrystusa. Ale jak tego dokonać? Jak powinniśmy ten okres przeżyć? Czy oprócz pewnych zewnętrznych zwyczajów płynących z kościelnej praktyki możemy uczynić coś więcej? Jak przygotować się wewnętrznie?