Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
1 Niedziela Wielkiego Postu

Komentarz Ojców Kościoła

14/03/11 ks. Marek Starowieyski
„Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Kiedy Bóg stworzył Adama i obdarzył go rozumem, dał mu jedno przykazanie, aby ćwiczył rozum. Nie mogło być bowiem tak, iżby bez żadnego prawa żył ktoś, kto miał udział w rozumie i potrafił rozróżniać między dobrem a złem. On jednak zwiedziony oszustwem przekroczył przykazanie. Tymczasem Prawodawca od początku z przykazaniem połączył groźbę kary. Tak więc Adam, gdy już podlegał karze śmierci, zrodził Kaina, Seta i innych potomków. Wszyscy więc mieli śmiertelną naturę, ponieważ z niego się urodzili.