Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
2 niedziela Adwentu

Komentarz Ojców Kościoła

21/03/11 ks. Marek Starowieyski
Jednakże chociaż niewątpliwie jesteśmy nowymi ludźmi i chociaż to rzeczywiście nowe imię chrześcijan teraz dopiero jest znane wszystkim narodom, przytoczymy dowody na to, że naszego życia i obyczajów, opartych na zasadach bogobojności, nie utworzyliśmy dopiero teraz, lecz że od pierwszej, rzec można, chwili istnienia rodzaju ludzkiego, szczęśliwie się rozwijały z pojęć, wrodzonym mężom pobożnym dawnych czasów.