Polecamy
2 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Przygotowanie

22/03/11 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wybrał się z trzema apostołami – Piotrem, Jakubem i Janem na Górę Tabor. Wprawdzie Mateusz Ewangelista zapisał, że była to góra wysoka, ale to dlatego, że w pobliżu niej nie było innych gór. Na Taborze śniegu nie było, bo by wszyscy zmarzli okropnie. Na tej górze apostołowie doświadczyli wielkiej tajemnicy – Tajemnicy Przemienienia. Ich Mistrz, Pan Jezus, przemienił się, cały był blasku. Stało się to dlatego, aby apostołowie dobrze przygotowali się na wszelkie przeciwności, które wkrótce miały nastąpić, a mianowicie – uwięzienie, męka, śmierć Jezusa. To były bardzo trudne i niepojęte wydarzenia, które sprawiły, że niektórzy apostołowie ze strachu schowali się w domu, a wielu uczniów uciekło ze strachu przed złymi ludźmi, którzy nienawidzili Jezusa.