2 niedziela Adwentu

Sugestie słuchacza

21/03/11 Sławomir Zatwardnicki
Co tak naprawdę zobaczyli uczniowie, wobec których przemienił się Jezus? Ujrzeli Jezusa w chwale, takiego, jakiego będzie dane oglądać tym, którzy znajdą się w niebie? Czy może tylko „zwykłego” Jezusa w jakimś nadprzyrodzonym świetle?