Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Tabor, czyli nie stój pod ścianą!

21/03/11 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Góra Tabor miała swoją historię. To tu patriarcha Abraham miał się spotkać z tajemniczym kapłanem Melchizedekiem (Rdz 14), tu miał miejsce kult piętnowany przez proroka Ozeasza (Oz 5), u podnóża Taboru za czasów Baraka zostały pokonane wojska kananejskie (Sdz 4), natomiast prorok Jeremiasz w tej górze widział symbol potęgi króla Nabuchodonozora (Jr 46). Wejście na górę Tabor to wejście w historię zbawienia. To jednocześnie zaproszenie do duchowej wspinaczki. Świadoma wiara domaga się bowiem poznania jej historii. W tej historii jest moja własna, a Maryja, która rozważała i zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu wskazuje nam konieczność zachowania równowagi pomiędzy sercem a rozumem w przeżywaniu wiary.