Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Zatrzymać się, słuchać, przemieniać

21/03/11 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś słyszymy w Ewangelii historię, którą święty Piotr też chciał utrwalić mocno w pamięci. Uczestniczymy w wydarzeniu, które apostoł chciał zatrzymać: przemienienie Jezusa na górze Tabor. Było to przeżycie nadzwyczajne, bardzo uroczyste, piękne i zdumiewające: Panie, dobrze że tu jesteśmy. Namioty, o których wspomina Piotr to wyraz gotowości zbudowania przybytku, podobnego do mieszkania Jahwe w czasie wędrówki narodu wybranego do ziemi obiecanej. Piotr bowiem zrozumiał, że ukazanie się Mojżesza i Eliasza potwierdziło, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym Mesjaszem, zapowiadanym przez Prawo i Proroków. To właśnie Mojżesz uobecniał Prawo, a Eliasz Proroków, a Piotr, oświecony niezwykłością wydarzenia, gotów był już tam pozostać na zawsze.