Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Daj mi pić... o pragnieniu Boga

28/03/11 ks. Paweł Pacholak
Daj mi pić… ta prośba została powtórzona w okolicznościach o wiele bardziej dramatycznych… w chwili konania Jezus też woła Pragnę… w gruncie rzeczy, choć kontekst tych dwóch próśb Zbawiciela jest całkowicie odmienny, to jednak zbliża je do siebie jedna cecha wspólna, zarówno w pobliżu Sychar jak i na Golgocie Chrystus znajduje się wobec ludzi, którzy nie mogą nic samodzielnie zrozumieć. Scena dzisiejszej Ewangelii obrazuje to bardzo jednoznacznie.