Polecamy
3 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

28/03/11 ks. Marek Starowieyski
Lecz Twe wojsko, oddziały wybrane i święte, prowadziłeś jakoby stado, wiodłeś je przez pustynię, przez ogień świecący, poprzez kolumnę chmury. Ty im dałeś chleb niebiański i mannę anielską, one zaś zwiastowały Twoje Ciało, które żywe zstąpiło z nieba. Uderzyłeś w skałę i wytrysnęła woda, pili z dwunastu potoków, była to zaś figura źródła Twego boku (J 189,34) i apostolskiego przepowiadania4.