Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W Eucharystii - spełnienie pragnień

28/03/11 ks. Piotr Winkler
Ludzkie pragnienia bywają bardzo różne. Są zależne od wieku, pozycji społecznej, stanu majątkowego itd. Dzieci marzą o nowej zabawce, młodzi pragną bliskości kogoś drugiego, dorośli chcą spokoju i dobrobytu. Niewielu jest chyba takich, którzy niczego nie pragną. To naturalne dla człowieka, który nieustannie dąży do osiągnięcia jakichś celów. Niestety bywa i tak, że spełnione marzenia nie zaspokajają ciągle nowych pragnień. Rodzą się kolejne, nie zawsze służące rozwojowi i dobru człowieka. O takich ludzkich marzeniach, pragnieniach mówi Jezus: „Każdy, kto piję tę wodę, znów będzie pragnął” (J 4,13).