4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Człowiek nie widzi. Widzi Bóg

04/04/11 ks. Jacek Kacprzak
Pięknym i niezwykle ważnym wprowadzeniem do dzisiejszej perykopy ewangelicznej jest starotestamentalna scena przytoczona w pierwszym czytaniu. Oto Samuel ma naznaczyć tego, którego Bóg wybrał na króla nad Izraelem. Wprawdzie prorok tylko wykonuje polecenie Boga i nie decyduje o tym, kogo namaści, ale sam przecież także ma swoje spostrzeżenia. Tak jest w przypadku pierworodnego syna Jessego.