Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
4 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

04/04/11 ks. Marek Starowieyski
XXVI obietnica objawiona w fakcie i w obrazie (w Księdze Królewskiej, uwierzono w nią i realizację jej zobaczono). Jak wymagało tego rozwinięcie tajemnicy, Dawid raz namaszczony otrzymał we władanie cały Izrael, a nie tylko jego część, jak miało to miejsce wcześniej. Saul umarł w czasie walki. Dawid bolał nad jego śmiercią i pomścił go; cały Izrael zebrał się przed Dawidem. Tak dzieje się i dzisiaj, skoro nasz Król, Chrystus Pan, miłuje swoich nieprzyjaciół i mści się za nich: cały świat podług obietnicy zbiera się wokół Tego, który rzekł: „Dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi” (Ps 2,8). Chociaż wziął w posiadanie wszystkie niemal narody, po wejściu tychże narodów [do Kościoła], pozostaje Mu jednak jeszcze zbawić cały Izrael przeznaczony do tego, aby cały świat przez niego pojednał się z Bogiem.