Polecamy
4 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

01/04/11
Uwierzyć znaczy przejrzeć

 

 
 
Widzący nie potrafią sobie wyobrazić, co to znaczy nie widzieć. Niewidomy żebrak od Jezusa otrzymał dar widzenia. Ta cudowna historia jest radosnym orędziem dzisiejszej niedzieli, nie mogło wtedy zostać niezauważone, dziwi ich dokonany cud i nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć. Dlatego prowadzą tego człowieka do faryzeuszy.Oni nie chcą dostrzec w tym cudzie znaku wskazującego na Mesjasza, znaku zbawienia. Są ślepi, choć widzą. Nie wierzą w Syna Człowieczego. Nie chcą stanąć w świetle Chrystusa. Nie otwierają się na zbawienie. A przecież mogliby zobaczyć siebie samych w nowym świetle… Mogliby w tym świetle dostrzec wypełnienie Bożych obietnic i ludzkich nadziei.
Nie tylko oni – również i my powinniśmy powiedzieć razem z uzdrowionym: „Wierzę, Panie!”. Wszyscy musimy przemyć sobie oczy, udać się w drogę ku wierze, by zobaczyć Chrystusa, by dostrzec światło królestwa Bożego, królestwo prawdy, wolności, pokoju i sprawiedliwości – światło naszego zbawienia. Jest nim ten, którego widzimy, i który do nas mówi w każdej Mszy św. Ślepiec z dzisiejszej Ewangelii otrzymał nie tylko dar widzenia świata – przede wszystkim został wewnętrznie uzdrowiony. Zaczął widzieć sercem.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.