Polecamy
4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zobaczyć coś więcej niż pozory

04/04/11 ks. Zbigniew Kosik
Prawdziwe piękno, zanim ukaże swoje oblicze, przechodzi niezwykłą metamorfozę. Tak jest choćby w przypadku larwy, która stając się motylem, zachwyca ludzkie oczy. Zewnętrzna powłoka nie pozwala na odkrycie zamkniętego w nim piękna. Potrzeba czasu, aby na świat wydostało się to, co jest zamknięte w niedostępnym kokonie. Jak się okazuje, pozorny wygląd może być niekiedy przyczyną błędnej oceny.