Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Droga do wiecznego światła

11/04/11 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Zbyt wielka była cena, jaką za to nasze życie każdego z nas, zapłacił Bóg. Wiara w zmartwychwstanie musi łączyć się ze zrozumieniem, że nasze zmartwychwstanie będzie albo do życia wiecznego albo ku wiecznemu potępieniu. Nasza droga do wiecznego światła, którym jest Bóg, zaczyna się już teraz, o ile tą drogą podążamy w świetle wiary, nadziei i miłości.