Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

11/04/11 ks. Marek Starowieyski
Niechaj ten, kto ma miłość w Chrystusie wypełnia chrystusowe przykazania. Więzy miłości Bożej, któż potrafi o nich opowiedzieć? Wspaniałość Jego piękności, któż godnie wyrazi?