Polecamy
5 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/04/11 Anna Lipczyńska
V Niedziela Wielkiego Postu w 2011 roku zbiega się z pierwszą rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej. Wszyscy byli w drodze do miejsca, które od 71 lat jest grobem tysięcy wymordowanych polskich oficerów. Paradoks historii?