Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pragnienie wolności

19/03/15 ks. Dominik A. Chmielewski
Wyratowani, wyrwani, wyprowadzeni cudem z ziemi Egiptu, z domu niewoli, z ciemności do światłości, z beznadziei do nadziei, z niewoli do wolności, ze śmierci do życia. Pełni radości, przepełnieni euforią nowej rzeczywistości, czujący zew bez reszty porywającej przygody. Podekscytowani tym, co oglądają wokół siebie, tym czego częścią sami się stali! Oni bezwartościowi niewolnicy, wyrobnicy swych panów, o wartości niższej od zwierząt, pogardzani i mijani niezauważalni, niczym kamienie leżące na ulicach teraz nie tyle nabrali wartości, co stali się centrum planu samego Stwórcy! Ten, który ukształtował niebiosa, nie tylko ich dostrzegł, nie tylko ich usłyszał, nie tylko ich wysłuchał, nie tylko się użalił nad nimi, nie tylko im odpowiedział, nie tylko im dopomógł, On stwórca wszechświata, Pan życia i śmierci z ich powodu, tylko z ich powodu! dotknął cały Egipt największe mocarstwo świata i poraził go potęgą swoich uczuć!