Polecamy
Homilia do młodzieży

Żyć wiarą

02/03/16 ks. Jacek Zjawin
W pierwszym czytaniu słyszymy dziś o wyborze między dwoma postawami: słuchać lub nie słuchać Boga. Być posłusznym słowu Bożemu lub żyć według własnego pomysłu. Wybór jaki stawia dzisiaj przed nami Bóg to nie tyle wybór między wiarą a niewiarą. Skoro już tu jesteśmy, skoro uczestniczymy w Eucharystii, to dokonaliśmy wyboru wiara. Wybór dotyczy czego innego. Każdy w coś wierzy słyszymy często w dyskusjach telewizyjnych opartych na politycznej poprawności, wiara to sprawa osobista mówią inni. Problem brzmi więc: jak wierzyć? Okazuje się, że większym zagrożeniem dla wiary jest zła religijność niż ateizm. Usłyszałem niedawno stwierdzenie, że Kościół w swej historii zbyt wiele energii poświęcił na walkę z ateizmem a zbyt mało na starcie z fałszywą religijnością.