Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Niedziela Palmowa

Sugestie programowe

12/04/11
Nawróćmy się, patrząc na ukrzyżowanego

 

 
Wszyscy ewangeliści poświęcają męce i zmartwychwstaniu Jezusa kilka końcowych rozdziałów swoich Ewangelii. Tak z miłości do nas umierał Bóg.
Co dzieje się z nami, gdy patrzymy na krzyż i ukrzyżowanego nań martwego Syna Bożego? Nie zamykajmy oczu, nie odwracajmy wzroku, nie uciekajmy spod krzyża, wytrwajmy przy Ukrzyżowanym – choćby nas to wiele kosztowało! Niech męka Chrystusa poruszy nas dogłębnie, pobudzi do nawrócenia, wyznania wiary i życia z wiary. A nawrócić się znaczy uwierzyć w Bożą miłosierną miłość, pojednać się z Bogiem i żyć we wspólnocie Kościoła ze zmartwychwstałym Chrystusem. Całe nasze życie streszcza się w odpowiedzi na pytanie zadane apostołom przez pierwszych nawróconych Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy: „Cóż mamy czynić, bracia? Nawróćcie się” – odpowiedział Piotr (Dz 2,37-38). Wiara zaś jest owocem nawrócenia – wiara jako ufność okazywana Ojcu przez dziecko. Prawdziwie nawrócił się ten, kto odnalazł na powrót miłość Boga. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały mówi nam: Kto szuka siebie, zatraca się; kto zatraca się w miłości do Boga i bliźniego – ten odnajduje siebie.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.