Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Homilia do dzieci

Alleluja

25/04/11 ks. Paweł Wygralak
W Wielkim Poście wielu z nas chodziło na Drogę Krzyżową, a może i na nabożeństwo Gorzkich Żali. W czasie tych nabożeństw rozważaliśmy prawdę o cierpieniu i śmierci Pana Jezusa. Nasze serca przepełniał smutek.