Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Sugestie słuchacza

25/04/11 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Chyba warto zwrócić uwagę na zwykłość życia i na przeciętność statusu społecznego apostołów. Oni przecież byli (i są) zwykłymi ludźmi.