Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
Poniedziałek Wielkanocny

Komentarz Ojców Kościoła

25/04/11 ks. Marek Starowieyski
„Słowa o Jezusie z Nazaretu, mężu, którego widział Bóg”, to znaczy, że mówi tutaj wedle zbawczego planu Boga, bo inaczej nie mogliby go pojąć. „Mąż, którego widział Bóg” to znaczy, że był zakryty, a który ujawnił się na świecie w ciele i przyjął na siebie mękę i krzyż – był to Chrystus, a „na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami” (J 1,14).