Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Ciało na nic się nie przyda

16/03/17 ks. Maciej Kubiak
Ewangelia dnia wzywa nas do trzech rzeczy, powiemy do trzech dobrych uczynków. Do dawania jałmużny, czyli pieniędzy. Mam to czynić wobec ubogich, potrzebujących. Jest to wezwanie Pana Jezusa, który zapewnił paradoksalnie: Ubogich zawsze będziecie mieli u siebie. Niestety tak jest po dziś dzień… Dając jałmużnę potwierdzamy naszą wiarę i miłość. Także ową bożą mądrość, że nic z tego świata na tamten nie zabierzemy. Dalej jesteśmy wezwani do modlitwy, modlitwy dobrej, a ta zawsze kosztuje. Kosztuje bo wymaga poświęcenia czasu, także dobra modlitwa wymaga poświęcenia ciała. To poświęcenie to zmęczenie, jeśli modlimy się całym sobą, to po takiej modlitwie czujemy swoje kolana, ręce, swoje ciało. Wreszcie mamy pościć, czyli zmniejszyć ilość i jakość spożywanych pokarmów i napojów. Nie tyle by zyskać na zdrowiu, ile by dzięki opanowaniu ciała, wzrosła nasza duchowość, nasza wiara. Post i modlitwa czyni nas silnymi wobec pokus szatana.