Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wielki Czwartek

Sugestie programowe

22/04/11
Zespolić się w jedno

 

 
 
Jezus modli się o jedność wszystkich swoich uczniów. Syn prosi Ojca, aby ci, którzy w Niego uwierzyli „stanowili jedno”. Czyż Chrystus nie wypowiada w swojej arcykapłańskiej modlitwie tego, czego i my w głębi duszy gorąco pragniemy? Wszyscy jesteśmy spragnieni jedności, harmonii i pokoju. Niełatwo jest pogodzić zwaśnione strony, przeciwstawne poglądy i sprzeczne dążenia. W każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z konfliktami interesów czy to pojedynczych osób, czy to całych grup społecznych i narodów, w małżeństwach i rodzinach, pełniącym różne ważne funkcje społeczne. Podziały uwidaczniają się nawet w naszych wspólnotach parafialnych. Największym zaś zgorszeniem dla świata jest trwający od wieków rozłam w Kościele.
Drogą do osiągnięcia upragnionej jedności jest modlitwa. Bez tak intensywnej, żywej więzi, komunii człowieka z Bogiem niemożliwa jest jedność między ludźmi. Jeden Chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, czyni nas jednym ciałem, Kościołem. Kościół zaś, sprawując Eucharystię, zanosi błaganie do Boga, aby udzielił swoim synom i córkom swego Ducha, tak byśmy „stali się w Chrystusie jednym ciałem i jednym duchem”. Skuteczności tej modlitwy możemy być pewni, bowiem modlimy się wtedy w jedności z Chrystusem, który nasze błaganie czyni swoim i łączy je z błaganiem swej odkupieńczej ofiary.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.