Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Wielki Czwartek

Sugestie słuchacza

22/04/11 Danuta Wiśniewska
Opis wydarzenia umywania nóg w czasie Ostatniej Wieczerzy zamieszczony w ewangelii św. Jana przekazuje nam całe piękno i mądrość przesłania Jezusa o Jego miłości, niezwykłej pokorze oraz zachętę Syna Bożego do pójścia drogą, którą On sam wyznaczył.