Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Wielki Czwartek

Sugestie słuchacza

22/04/11 Danuta Wiśniewska
Opis wydarzenia umywania nóg w czasie Ostatniej Wieczerzy zamieszczony w ewangelii św. Jana przekazuje nam całe piękno i mądrość przesłania Jezusa o Jego miłości, niezwykłej pokorze oraz zachętę Syna Bożego do pójścia drogą, którą On sam wyznaczył.