Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wielki Piątek

Komentarz Ojców Kościoła

23/04/11 ks. Marek Starowieyski
Niech się nikt nie wstydzi zaszczytnych znaków naszego zbawienia i tego najwyższego dobra, dzięki któremu żyjemy i dzięki któremu jesteśmy (Dz 17,28), a tak nośmy krzyż Chrystusa, jakby jakiś wieniec. Przezeń dokonuje się wszystko, co odnosi się do nas.