Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Miłość płynąca z krzyża

12/04/11 ks. Sebastian Niedźwiedziński
Jezus został ukrzyżowany i przemówił do swojej Matki. Okazał jej miłość oraz troskę. Nie ma w Piśmie Świętym piękniejszego obrazu niż ten, wymalowany ostatnimi słowami Jezusa, skierowanymi do Matki i do ucznia. Słowa te stanowią olbrzymi kontrast w stosunku do całego wydarzenia, jakie miało miejsce na Kalwarii. Kiedy czytamy bądź wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii, zwraca naszą uwagę namacalna miłość Jezusa w stosunku do własnej Matki i ich bliskiego przyjaciela.