Polecamy
Wielki Piątek

Sugestie programowe

23/04/11
Stańmy po stronie cierpiących

 

 
 
Biblia ukazuje nam Boga, który w Jezusie Chrystusie zstąpił w świat śmiertelnego człowieka, zszedł w ten ziemski „padół łez”, doświadczył ludzkiego cierpienia, przybity do krzyża zmierzył się z naszym zwątpieniem. To na Niego wskazywał Jan Chrzciciel: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (J 1,29).
W samym centrum naszej chrześcijańskiej wiary stoi krzyż z rozpiętym na nim Bogiem solidaryzującym się do końca z człowiekiem, przejmujący się do głębi jego nędzą. To niezwykle pocieszająca prawda wiary!
Tu i teraz Bóg brata się z nami, miesza się między nas, wchodzi z nami w relacje, okazuje zainteresowanie nami, uczestniczy w naszym życiu, cierpi z nami, buduje mosty łączące Go z nami. Zasiewa w nas nadzieję, bo zależy Mu na nas. On stoi po stronie tych, którzy się źle mają – stoi po naszej stronie. To prawda pocieszająca, ale też i wymagająca, zobowiązująca: My, chrześcijanie, mamy być także po stronie wszystkich wyszydzonych, oszukanych, maluczkich, biednych, samotnych, odtrąconych, zadżumionych. Trzeba przy tym wpatrywać się w Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata: „On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści”.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce