Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Apostolstwo modlitwy

WIERNOŚĆ EWANGELII

29/03/11 ks. Paweł Szpyrka SJ
Zdecydowany sprzeciw Jana Pawła II wobec teologii wyzwolenia nie był protestem przeciwko komunizmowi i politycznemu zaangażowaniu południowoamerykańskiego duchowieństwa. Był przede wszystkim sprzeciwem wobec oszukańczej ideologii. Papież szedł tu za intuicją wielkiego poprzednika Leona XIII, który już w encyklice Rerum novarum (1891), oceniając komunizm postawił tezę, że proponowane przez niego lekarstwo może być gorsze od samej choroby.