Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
Homilie okolicznościowe

Realia życia są tam w górze…

31/03/11 ks. Kazimierz Siemieński
Jako uczestnicy uroczystości pogrzebowych śp. NN, potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykol­wiek ufności w Bogu. Podstawą naszej ufności chrześcijańskiej jest Bóg miłości, który także dziś woła do nas: miłością wieczną umiłowałem cię (Iz 54,8). Miłość ta jest silniejsza od zła i śmierci.