Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
Homilie okolicznościowe

Realia życia są tam w górze…

31/03/11 ks. Kazimierz Siemieński
Jako uczestnicy uroczystości pogrzebowych śp. NN, potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykol­wiek ufności w Bogu. Podstawą naszej ufności chrześcijańskiej jest Bóg miłości, który także dziś woła do nas: miłością wieczną umiłowałem cię (Iz 54,8). Miłość ta jest silniejsza od zła i śmierci.