Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

ZAAKCEPTOWAĆ SWÓJ KRZYŻ (na marzec)

28/03/11 ks. Kazimierz Siemieński
Czytając Ewangelię, rodzi się refleksja, że Boski Mistrz, zamiast rozwo­dzić się nad przyczynami cierpienia, wolał wezwać każdego człowieka, żeby Go naśladował, mówiąc: Weź krzyż twój i naśladuj Mnie (por. Mk 8,34). Chodź za Mną. Weź udział w dziele zbawienia świata, które się urzeczywistnia, za sprawą mojego krzyża.