Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
24 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

13/09/11
Uczmy się przebaczać

 

 
 
Sługa doświadcza dobroci swego pana. ale jego serce pozostaje zamknięte na bliźniego, który teraz jego prosi o przebaczenie. Miłosierdzie nie rodzi miłosierdzia, przebaczenie nie rodzi przebaczenia, tak jak gdyby pan na darmo skreślił dług swego sługi, bo chciał swoją postawą „zarazić” wszystkie swoje sługi. Niewdzięczny sługa odmówił udziału w postawie miłosierdzia swojego pana. Tak samo my, jeżeli nie przebaczamy – odmawiamy udziału w postawie miłosierdzia Boga względem każdego człowieka. Bóg wybacza wybaczającym. Ten, kto nie chce przebaczyć, sam wyłącza się z Bożego przebaczenia i wiecznej radości.
Biblijne orędzie jest jednoznaczne: kto w czymś zawinił i prosi o przebaczenie, otrzyma je tylko wtedy, gdy przebaczy swoim winowajcom. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…” – „siedemdziesiąt siedem razy”, tzn. zawsze, przez całe życie, w każdej sytuacji, wobec każdego człowieka. Mamy nieskończenie wiele razy podejmować trud rozmowy z tymi, którzy nas ranią i wyciągać do nich rękę na zgodę. Ponieważ Bóg nam wybaczył, musimy i my sobie wzajemnie wybaczać. Tym jednak, którzy wobec swoich bliźnich stosują inną miarę, Pan przypomina: „Taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce