Polecamy
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Jesteśmy świątynią Boga

31/10/11 ks. Adam Kalbarczyk
To, czy Kościół na tym czy innym miejscu jest wspólnotą żywotną i dającą nadzieję, zależy nie od piękna budynku kościoła, w którym ta wspólnota się gromadzi lecz od ludzi, którzy tworzą tę wspólnotę, tę duchową budowlę czyli od nas. To zaś pokazuje, jak ważną rolę w Kościele odgrywa każdy pojedynczy chrześcijanin, jak ważni w Kościele i dla Kościoła jesteśmy my wszak my również niby żywe kamienie jesteśmy budowani jako duchowa świątynia (1 P 2,5).