13 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

03/07/12 ks. Marek Starowieyski
„A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali”. Przypomniał im o darach duchowych: „jednemu bowiem dawana jest przez Ducha Świętego mowa mądrości, innemu znowu wiedzy według tego samego Ducha mowa mądrości, innemu mowa wiedzy według twego samego Ducha, jeszcze innemu wiara w tym samym Duchu” (1Kor 12,8). Złożył przy tym świadectwo wzajemnej miłości i udzielił im pochwały nakłaniając do wielkoduszności…