13 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

04/07/12 Danuta Stankiewicz
Dotknięcie Jezusa w sprawowanej Eucharystii, szczególnie podczas podniesienia hostii i komunii św., nakłoni nas do apostolstwa wobec agnostyków i katolików obojętnych na sprawy Boże, ponieważ także oni należą do Królestwa nadziei, życia i radości.