14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Z pomocą Pana Jezusa otwieram się na Jego propozycje

18/07/12 bp Antoni Długosz
Czasem denerwuje nas uwaga rodziców (obraz), dobra rada nauczyciela, pouczenie księdza. Przypominamy wtedy postawę zniewolonych Żydów sprzeciwiających się naukom proroka Ezechiela (obraz), czy też podobni jesteśmy do mieszkańców Nazaretu lekceważących katechezy Pana Jezusa (obraz). Pamiętajmy, o czym mówi nam św. Paweł (obraz): obciążeni jesteśmy słabościami i wadami, które pociągają nas do grzechu. Należy otwierać się na dobre rady rodziców, nauczycieli, księży, ponieważ przez nich mówi do nas Pan Jezus. Szczególnie okazuje swoje zatroskanie na katechezie (obraz), podczas mszy św. (obraz), gdy poucza nas przez Pismo Święte (obraz). Powinniśmy pilnie słuchać, by zrozumieć, z jaką sprawą zwraca się do nas Pan Jezus.