15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

06/07/12
Żeby nic ze sobą nie brali
Misja proroka Amosa nie była zrozumiana. Nawet kapłan z Betel niechętny był jego nauczaniu i prosił, aby odszedł do Judy. Amos nie ulega presji. Pozostaje nadal i prorokuje ludowi izraelskiemu. Podobnie święty Paweł tłumaczy Efezjanom, na czym polega ich powołanie jako wyznawców Chrystusa. Pan przekazuje apostołom misję głoszenia słowa Bożego. Daje im moc nad duchami i chorobami. Uczniowie idą do mieszkańców Galilei. Wskazówki i polecenia, jakich im udzielił Mistrz, stanowią zasady misyjnej działalności pierwotnego Kościoła. Chodzi głównie o praktykowanie ubóstwa, odwagę w głoszeniu Ewangelii, świadomość posłannictwa, wiarę w moc głoszenia słowa. Te zasady muszą być należycie zrozumiane w ówczesnym duchu i właściwie interpretowane w posługiwaniu Kościołowi współczesnemu.
Skuteczność dzisiejszej ewangelizacji zależy od wielu czynników, ale są one prawie takie same lub podobne, jak te wymienione w Ewangelii. „Misja apostolska nie powinna być obciążona przesadnymi pragnieniami ani ziemskimi pożądaniami” (Prudencjusz). Jednakże i dziś są wyznawcy Chrystusa, którzy pragną być doskonali. Chodzi o to, aby Ewangelię głosić w prostocie serca, a nie w obłudzie. Dlatego wciąż trzeba poszukiwać nowych form i stylu jej głoszenia.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.