16 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Koścoła

23/07/12 ks. Marek Starowieyski
Ale czy jeśli my [kapłani] się nie troszczymy, Wszechmogący Bóg opuszcza swoje owce? W żadnym razie: On je bowiem jak to przez Proroka poprzysiągł sam pasie i wszystkie, które zawczasu przygotował do życia, pobudzając przez razy, kształci duchem żalu. I zaprawdę, poprzez nas wierni przychodzą do świętego chrztu, za pośrednictwem naszych modlitw otrzymują błogosławieństwo i przez włożenie naszych rąk przyjmują od Boga Ducha Świętego i oni ciągną do królestwa niebieskiego, a oto my przez swoje lekceważenie zmierzamy ku dołowi.