17 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

30/07/12 ks. Marek Starowieyski
Najpierw był cień, po nim nastąpił obraz, w końcu nadejdzie prawda: cień to Prawo, obraz Ewangelia, prawda będzie w niebiosach. Prawo zawierało cień Ewangelii i zgromadzenia Kościoła, w Ewangelii jest obraz przyszłej prawdy, ale prawda nastanie dopiero w dniu sądu Bożego.