17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

13/07/12 ks. Maciej K. Kubiak
Połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej opowiada o cudzie rozmnożenia chleba przez proroka Elizeusza. Przypomina ono o innym cudzie, mianowicie o mannie i przepiórkach, którymi karmili się Izraelici podczas wędrówki na pustyni. Słowa ze Starego Testamentu zapowiadają to, co wydarzy w Ewangelii. Istotą tej perykopy jest wykazanie, że prawdziwym chlebem życia jest sam Jezus Chrystus. Bóg–Człowiek, który niegdyś cierpiał głód, teraz nakarmił tłumy. „Kuszony był jako człowiek, ale odniósł zwycięstwo jako Bóg, rozkazuje zaś mieć ufność jako ten, który świat zwyciężył. Łaknął, ale żywił tysiące, sam będąc chlebem żywym z nieba. Pragnął, ale wołał: «Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije», i obiecał, że napoi wodą źródlaną tych, którzy uwierzą” (Grzegorz z Nazjanzu).
Zanim Jezus rozdał chleby, odmówił nad nimi dziękczynienie i pobłogosławił je. To jest nauka dla chrześcijan, aby błogosławili pokarm, który jest darem Boga.
Wierzący otrzymują chleb Ewangelii od Apostołów, którzy pierwsi otrzymali go od Pana. Coraz więcej jest w naszym Kościele świeckich szafarzy Eucharystii, którzy rozdają Chleb Pański podczas Eucharystii oraz tym, którzy nie mogą być na Eucharystii. To wielki dar i łaska, o których wciąż trzeba pouczać.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.