18 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

06/08/12 ks. Marek Starowieyski
Pokarm ducha jest jeden jest nim prawdziwe i niezmienne poznanie rzeczy. Lecz w świetle i za dnia, nauczenie się tego pochodzi od Chrystusa. I dlatego też mannę otrzymywali ojcowie w biały dzień, gdy jaśniało światło. I nad nami, którzy wierzymy, zajaśnieje światło, jak jest napisane, i jasność zabłysła w sercach wszystkich. Wzeszło bowiem słońce sprawiedliwości, to jest Chrystus dawca manny duchowej.