19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

13/08/12 Małgorzata Białecka
Jezus Chrystus w Ewangelii mówi prostymi obrazami, Żydzi jednak Go nie rozumieją. Czy można prościej ująć fakt, że Bóg chce być dla nas codziennym pokarmem? Że odpowiada na nasze najbardziej pierwotne potrzeby, a największą z nich jest przecież zaspokojenie głodu.