20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Żyć mądrze

20/08/12 ks. Marcin Chudzik
W Liście do Efezjan św. Paweł mówi kim jesteśmy – dzieci Boże, wybrane przez Ojca, odkupione przez Syna, opieczętowane przez Ducha. Zostaliśmy zbawieni przez Boga, mamy postępować według powołania, które otrzymaliśmy, mamy być dojrzali. Jesteśmy nowym ludem, dziećmi światłości, mamy być naśladowcami Boga.