NMP Częstochowskiej

Sugestie programowe

27/08/12
Tyś wielką chlubą naszego narodu
 
Perykopa drugiego czytania wskazuje na Chrystusa jako na jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Natomiast Ewangelia przedstawia wesele w Kanie Galilejskiej, na które zostali zaproszeni: Jezus, Maryja, apostołowie. To właśnie tam Jezus dokonuje pierwszego znaku – przemienia wodę w wino. Stało się to za przyczyną Maryi, która niejako wymusza na Synu ów znak, mówiąc: „Nie mają już wina”. Chrystus przyszedł na świat nie w tym celu, aby zaspokajać naturalne potrzeby ludzi, lecz aby wypełnić zbawczy plan Boży. I chociaż Jego godzina jeszcze nie nadeszła, to znaczy jeszcze nie rozpoczął swej działalności, to już czyni cud.
Jasna Góra nazywana jest często sanktuarium narodu polskiego, a także polską Kaną. Nazwy te wynikają z obecności w klasztorze ojców paulinów cudownego wizerunku ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Sanktuarium to nawiedzał błogosławiony papież Jan Paweł II, który mówił: „Tu zawsze czuliśmy się wolni”. Słowa te miały kontekst historyczny, ponieważ kraj nasz żył w zniewoleniu błędnej polityki socjalistycznej. Owa wolność zobowiązuje nas do tego, aby żyjąc w wolnym już kraju, nie wpaść w niewolę grzechu. Wciąż odnawiane Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego są potrzebne polskiej duszy.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.