NMP Częstochowskiej
Homilia do dorosłych

Zaproszeni na wesele do Kany

27/08/12 Sławomir Zatwardnicki
Przejście z epoki Starego Przymierza do Nowego Przymierza dokonuje się dzięki otwartej postawie Maryi. Wyraźnie widać to w czasie Zwiastowania, ale przecież i w Kanie fiat Matki Pana nie pozostaje bez znaczenia. Zauważmy, że dystans między Matką a Synem, którego można doszukiwać się w pozornie szorstkiej odpowiedzi Jezusa, należy czytać jako wezwanie do patrzenia duchowego na rzeczywistość.