Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Komentarz Ojców Kościoła

16/08/12 ks. Marek Starowieyski
Znak wielki ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Była brzemienna i wołała w bólach i mękach porodu (Ap 12,1n.). Niektórzy powiedzieli, że tą Niewiastą jest Matka Pana. Gdy przedtem Jan przedstawił pokrótce znaki antychrysta, wskazał na to, jak on czyha, gdyż szatan zdradziecko usiłuje skłonić wyznawców Chrystusa, aby odstąpili od niego, zwłaszcza Hebrajczyków, którzy proroctwa o Chrystusie bardziej jemu przypisują niż Chrystusowi. Przedstawia wcielenie Pana jako już dokonane, tak że w przyszłości nie można już do niego nic dodać.