Homilie okolicznościowe

Dziękczynienie za chleb i pracę (homilia na dożynki)

27/08/12 ks. Piotr Winkler
Dziś dziękujemy Bogu za chleb symbol wszystkiego, co konieczne, by istnieć. Przede wszystkim za Chleb życia Eucharystię, potem za chleb wytwór ludzkich rąk i ciężkiej, codziennej pracy. Nie wystarczy jednak samo dziękczynienie. Bóg wymaga ludzkiego wysiłku, by jeszcze obficiej obdarować człowieka. Warto przy tej okazji zastanowić się nad naszym rozumieniem pracy. Jak poprzez pracę możemy ubogacać się wewnętrznie, rozwijać swą osobowość, dbać o swoją godność, zasługiwać w oczach Boga?